Det er nylig avgitt to uttalelser som gjelder skattefrie konserninterne overføringer mellom filialer av utenlandske selskaper.


Les hele saken her!