For å være sikret gjennomføring innen årsskiftet må melding om vedtak om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling være mottatt hos Foretaksregisteret innen 20. oktober.


Les hele saken her!