Kassasystemforskriften utfyller og gjennomfører bestemmelsene i kassasystemloven, og trer i kraft 1. januar 2017.


Les hele saken her!