Private virksomheter som utfører tjenester etter barnevernloven § 4-4 annet ledd har rett til momskompensasjon.


Les hele saken her!