I Økokrims siste trusselvurdering gjøres det et stort poeng av at kriminelle benytter seg av profesjonelle medhjelpere. Blant flere profesjonsgrupper nevnes også revisorer.


Les hele saken her!