Et forslag til Nordisk standard for revisjon av små foretak er nå sendt på høring til en rekke instanser både i Norge og i de andre nordiske landene. Alle er velkomne til å komme med innspill.


Les hele saken her!