Høyesterett har kommet til at kildeskatt betalt i utlandet på utbytte ikke gir rett til inntektsfradrag etter skatteloven § 6-24 når utbyttet er omfattet av fritaksmetoden.


Les hele saken her!