Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag om en ny skatteforvaltningslov. Forslaget innebærer samordning av forvaltningsreglene på skatte- og avgiftsområdet i en felles lov. Det foreslås også at fristene for å endre ligningen reduseres fra ti til fem år.


Les hele saken her!