Avgiftsendringer i Revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen foreslår å endre regelverket for frivillig registrering ved utleie av fast eiendom, oppheve båtmotoravgiften og endre avgiftsfrie kvoter for privat innførsel av alkohol og tobakk.Les hele saken her!

Skatteendringer i Revidert nasjonalbudsjett

Reglene om innsyn i skattelistene strammes inn. Dette er en av endringene som foreslås i skatteopplegget i Revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram 14. mai. Les hele saken her!