Regjeringen foreslår å endre regelverket for frivillig registrering ved utleie av fast eiendom, oppheve båtmotoravgiften og endre avgiftsfrie kvoter for privat innførsel av alkohol og tobakk.


Les hele saken her!