Reglene om innsyn i skattelistene strammes inn. Dette er en av endringene som foreslås i skatteopplegget i Revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram 14. mai.


Les hele saken her!