En bisetning i statsbudsjettet for 2023 tilkjennegir at det ikke blir noe av forslaget om rapportering av salgs- og kjøpstransaksjoner. – Sebastian Brodtkorb, Regnskap Norge Les mer hos Regnskap Norge