Praksisendringen kommer som konsekvens av ny regelverkfortolkning.

Les hele saken her!