Styremedlemmer vil ikke lenger ha tilgang til tjenester knyttet til denne rollen, men tilgangen kan delegeres.

Les hele saken her!