Skogbruk og MVA

Skogeieres rett til å bli stående registrert i merverdiavgiftsregisteret skal fremdeles vurderes over en 5 års periode.Les hele saken her!

Vil oppheve dekning av diett etter sats

For å oppnå forenklinger for næringslivet mener Revisorforeningen at adgangen til å dekke kostnader til kost, reise og overnatting etter sats må oppheves. Les hele saken her!

Forbud mot kontantbetaling

Regjeringen foreslår å innføre en grense på 40.000 kroner for betaling med kontanter.Les hele saken her!