Rundskrivet omhandler de mest sentrale pliktene og hvordan disse skal forankres i organisasjonen.


Les hele saken her!