Momskompensasjon og sosiale boliger

Den som søker momskompensasjon for utleie av boliger må dokumentere kravet med kommunale vedtak om innvilgelse av omsorgstjenester eller dokumenter med tilsvarende presisjonsnivå.Les hele saken her!

Endringer i årsregnskapsforskriften for verdipapirforetak

Finansdepartementet har fastsatt nye regler om årsregnskap m.m. for verdipapirforetak fra 1. januar 2017. Endringene innebærer en forenkling av kravene til rapportering, og skal bidra til større effektivitet og mer like krav til rapportering i likeartede foretak.Les...

Forvaltning av investeringsselskap

Forvaltning av investeringsselskap er unntatt fra merverdiavgift. Skatteetaten har gitt ut nye retningslinjer om praktiseringen av unntaket. Les hele saken her!