Forvaltning av investeringsselskap er unntatt fra merverdiavgift. Skatteetaten har gitt ut nye retningslinjer om praktiseringen av unntaket.


Les hele saken her!