Skattedirektoratet endrer praksis og vil ikke lenger gi dispensasjon fra plikten til å foreta forskuddstrekk i styrehonorar etc. til ansatte advokater.


Les hele saken her!