Høyesterett kom til at kostnader til utvikling av nye produktvarianter innenfor eksisterende varemerker kunne utgiftsføres direkte.


Les hele saken her!