Regjeringen varsler i sin strategi mot arbeidslivskriminalitet økt bruk av administrative sanksjoner mot økonomisk kriminalitet, særlig innenfor skatte- og avgiftslovgivningen, regnskap- og bokføringslovgivningen og lovgivningen som regulerer trygde- og velferdsytelser.


Les hele saken her!