Finansdepartementet har publisert en rapport med en vurdering av et skattefradrag for håndverkertjenester i private hjem, såkalt ROT-fradrag. Konklusjonen i rapporten er at et slikt fradrag er et «lite tjenlig virkemiddel for å oppnå hensikten med fradraget».


Les hele saken her!