Regjeringen setter ned en ny grønn skattekommisjon. Utvalget, som ledes av professor Lars-Erik Borge, skal fremme forslag som bidrar til å vri beskatningen mot miljøskadelige aktiviteter.


Les hele saken her!