Skatt Midt-Norge har kommet med enkelte presiseringer og avklaringer til sitt informasjonsbrev av 20. februar 2014 om fradrag for lineære avskrivninger. Blant annet skal leietakers fradrag for påkostninger fortsatt føres på post 120 i avskrivningsskjemaet.

fra DnR: Newsfeed kunder http://ift.tt/1gkXxc6
via IFTTT