Onsdag 13. mai oppsummerer og kommenterer vi hovedtrekkene i revidert nasjonalbudsjett.

Les hele saken her!