Det er vedtatt endringer som skal styrke vernet av varslere. Endringene får virkning allerede fra 1. juli.


Les hele saken her!