Det er opp til oss hvordan vi vil utnytte mulighetene den gir oss, og hvordan vi håndterer utfordringene.

Les hele saken her!