I Statsbudsjettet foreslås det at enkelte områder som ikke har gitt rett til momskompensasjon skal kunne komme inn under ordningen.


Les hele saken her!