Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som skal evaluere aksjelovendringene fra 2011 og 2013 og vurdere ytterligere forenklinger i aksjeloven. Som en del av dette skal utvalget vurdere revisjonspliktgrensen og kravene i loven til særattestasjoner.


Les hele saken her!