Utvalget skal foreslå en ny finanstilsynslov som reflekterer utviklingen både på regelverksområdet og tilsynsområdet, og som gir gode rammer for Finanstilsynets virksomhet. – Vibeke Aasen Eriksrud, Regnskap Norge Les mer hos Regnskap Norge