Finansdepartementet vil vurdere en lovendring for å avklare at gavemottaker kan skrive opp inngangsverdien på eiendeler til virkelig verdi i de tilfeller giver er uttaksbeskattet for gaveoverføringen


Les hele saken her!