Regjeringen starter en utredning av prinsipper for statsbudsjett, regnskap og for å bedre beslutningsgrunnlaget for statlige prioriteringer og effektiv bruk av offentlige midler. Dette fremgår av statsbudsjettet for 2015.


Les hele saken her!