Høyesterett kom til at innenfor fritaksmetoden var det ikke fradragsrett for utgifter knyttet til aksjekjøp som ikke gjennomføres.


Les hele saken her!