Skatteetaten har sendt ut informasjon om hvordan utbytte som motregnes mot skattepliktig aksjonærlån skal innrapporteres i aksjonærregisteret.


Les hele saken her!