Høyesterett kom til at det ikke kunne ilegges tilleggsskatt på et utbytte det skulle vært trukket kildeskatt av, selv om det var gitt uriktige opplysninger slik at inntekten kunne endres etter utløpet av toårsfristen.


Les hele saken her!