Finansdepartementet har sendt på høring forslag om unntak fra de foreslåtte reglene om beskatning av lån fra selskap til aksjonær. I Prop. 1 LS (2015-2016) (statsbudsjettet) foreslår Finansdepartementet at lån fra selskap til personlig aksjonær skal anses som utbytte hos mottakeren. Reglene får virkning for lån som tas opp eller forlenges fra og med 7. oktober 2015. Les hele saken her!