Revisorforeningen støtter etableringen av et uavhengig regelråd for næringslivet som skal uttale seg om kvaliteten på konsekvensvurderingene til departementer og etater.


Les hele saken her!