Skatteetaten sendte 17. januar ut en e-post om tvangsmulkt. Meldingen er ment som informasjon til skattyterne, men er blitt oppfattet som et varsel om ileggelse av tvangsmulkt.


Les hele saken her!