Tilliten til rapporteringen fra børsnoterte selskaper er svært høy, og det er revidert finansiell informasjon som er viktigst.


Les hele saken her!