Hovedpunktene i Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2015, relatert til merverdiavgift:


Les hele saken her!