Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene har besluttet å videreføre statens særavtaler for reiser innenlands og utenlands ut året. – Alia Hammami, Regnskap Norge Les mer hos Regnskap Norge