Reiseregulativet endres med virkning fra 1. juni 2020.

Les hele saken her!