Debattantene under Forenklingskonferansen var enige om at god samhandling er viktig for vellykket digitalisering i det offentlige og at de som berøres må involveres i lovgivningsprosessene. – Regnskap Norge Les mer hos Regnskap Norge