Om praktiske problemstillinger rundt aksjonærlån og den skattemessige behandlingen av disse.

Les hele saken her!