Altinn arbeider med å etablere felles retningslinjer for varsling til regnskapsførere og revisorer. Som ledd i dette ønsker Altinn din hjelp.

Les hele saken her!