Frivillige organisasjoner kan søke om å få kompensert kostnader til merverdiavgift de har hatt ved kjøp av varer og tjenester.

Les hele saken her!