Inviterte kjendiser er skattepliktig for gevinster og premier, men skatteplikten vil trolig ikke gjelde en deltaker som selv har søkt og inntil programmet sendes var ukjent i media. Både kjendisdeltakeren og andre deltakere vil bli skattepliktig for andre utbetalinger.


Les hele saken her!