Lovbestemmelsene om opprettelse av en ny landsdekkende klagenemndsordning på skatte- og avgiftsområdet (Skatteklagenemnda) trer i kraft 1. juli 2016


Les hele saken her!