Det er inngått forlik mellom Høyre, FrP, KrF og Venstre om statsbudsjettet for 2017. Forliket innebærer enkelte endringer i skatteopplegget for 2017.


Les hele saken her!