Skattedirektoratet går tilbake på nylig innskrenkende skattemessig fortolkning av ofte benyttet aksjeincentivmodell. – Jørgen Strøm-Andresen Les mer hos Regnskap Norge